PROPOZICE

 
16. Mezinárodní fotografické bienále ŽENA WOMAN STRAKONICE 2017
 
Pořadatel:
FOTOTRADE s.r.o. - www.fototrade.cz
 
Záštita:
Město Strakonice - www.strakonice.eu
Městské kulturní středisko - www.meks-st.cz
Mezinárodní federace fotografického umění (FIAP) - č. 2017/XXX - www.fiap.net
Americká fotografická společnost (PSA) - č. 2017 / XXX - www.psa-photo.org
Mezinárodní asociace uměleckých fotografů (IAAP) - č. 2017/XX - www.theiaap.com
Česká federace fotografického umění (ČFFU) - č. 2017/XXX - www.cffu.cz
 
Kalendář:
Uzávěrka: 30. 10. 2017
Zasedání poroty: 3. – 5. 11. 2017
Oznámení výsledků: 11. 11. 2017
Výstava: 3. 12. 2017 - 30. 1. 2018
Posílání katalogů: březen 2018
 
Výstava:
Od 3. 12. 2017 do 30. 1. 2018 Maltézský sál a sál u Kata strakonického hradu
 
Vernisáž a předávání cen:
3. 12. 2017 ve 14.00 hodin - Rytířský sál strakonického hradu
 
Téma:
ŽENA (Portrét, Akt, Dokument...)
 
Kategorie:
A - ŽENA
B - AKT
C - OTEVŘENÁ ČERNOBÍLA
D - OTEVŘENÁ BAREVNÁ
 
Soutěž je určena pro fotografy z celého světa, kteří zašlou maximálně 4 fotografie do jedné nebo více ze soutěžních kategorií, maximální počet snímků může být tedy 16 ve 4 soutěžních kategoriích.
 

Fotografie musí být poslány v digitální podobě (skenované z filmu, nebo pořízené digitálním fotoaparátem), ve formátu JPEG v 300 dpi, v libovolné velikosti. Doporučený rozměr je 2500 x 1400 pixelů a maximální velikosti 4MB.  Porotou vyhodnocené fotografie budou na náklady organizátora vytištěny ve formátu cca 30 x 45 cm k výstavě a zůstanou ve vlastnictví organizátora.

 

Fotografie je možné poslat přes webové stránky: www.zenastrakonice.eu nebo mohou být zaslány na CD/DVD nosičích na adresu: Mezinárodní bienále Žena, Petr Strbačka, Pracejovice 8, 38601 Strakonice, Česká republika či. na e-mail: photoart.salon@gmail.com

 
Hlavní ceny
GRAND PRIX města Strakonice + penežitá cena 200 EUR
FIAP BEST AUTHOR (odznak)
Medaile FIAP - v každé kategorii 1 zlatá (+ peněžitá cena 200 EUR), 1 stříbrná, 1 bronzová + 6 čestných uznání FIAP
Medaile PSA - v každé kategorii 1 zlatá + 3 čestná uznání PSA
Medaile IAAP - pro všechny kategorie 4 zlaté, 1 stříbrná a 1 bronzová + 6 čestných uznání
Medaile ČFFU - v každé kategorii 1 zlatá, 1 stříbrná a 1 bronzová
 
Porota
Garik Avanesian MFIAP (CZ)
Andrii Yurlov EFIAP (SK)
Jozef Danyi EFIAP (CZ)
 
Vstupní poplatek
Vstupní poplatek je 20 EUR za první kategorii + 5 EUR za každou další kategorii.
nebo při platbě v CZK na český bankovní účet činí vstupní poplatek 540 Kč za první kategorii + 135 Kč za každou další kategorii.
 
Pro uhrazení vstupního poplatku můžete využít některou z těchto možností ( více informací naleznete na www.zenastrakonice.eu  v sekci "PAYMENT" ):
 
- pro zahraniční platbu použijte PayPal

- platbu z ČR v CZK proveďte převodem do Komerční banky - číslo účtu.: 51-3703330237/0100

- platbu ze Slovenska v EUR proveďte převodem do Tatrabanka, a.s. -  číslo účtu.: 2947002470/1100., IBAN code: SK67 1100 0000 0029 4700 2470, SWIFT code: TATR SK BX

 
UPOZORNĚNÍ: Fotografie zaslané bez vstupního poplatku nebudou zařazeny do soutěže a nebude autorům zaslán katalog. Poplatky i fotografie musí být obdrženy do 30. 10. 2017. Doporučujeme zasílání fotografií s dostatečným předstihem. Kontrolu uhrazení poplatku si můžete provést on-line na www.zenastrakonice.eu v sekci "PAYMENT"

Všeobecně

Zasláním prací vyslovuje účastník souhlas s podmínkami stanovenými pořadatelem. Účastník musí mít všechna autorská práva k zaslaným fotografiím, a je srozuměn s tím, že mohou být v souvislosti s výstavou publikovány. Nebudou však využity ke komerčním účelům. Každý registrovaný účastník, který pošle minimálně 4 foto a zaplatí vstupní poplatek alespoň za první kategorii, obdrží katalog soutěže. Pořadatel nezodpovídá za zničené zásilky během přepravy.